Wie?

Ontwerp VDVDP Architecten in samenwerking met Den Breejen, uitvoering door Den Breejen.

Wat?

Multifunctionele vitrines voor wisselende tentoonstellingen van het Aquarium gebouw in dierentuin Artis.

De nieuwe inrichting binnen de bestaande vitrines dient voor wisselende exposities, zowel 2D als 3D, in combinatie met de bestaande wanden van de expositieruimte waarin de vitrines staan.
In het midden van de vitrines zijn panelen geplaatst opgebouwd uit vlakken die in verschillende standen kunnen draaien en uitklappen. Bij 2D gesloten, bij 3D geopend al naar gelang de presentatie.